top of page

THIỆN NGUYỆN

z4409033954857_b741ad7536f9f4560f8ad80b66833390.jpg

CẦU SƠN THÀNH THƯỢNG -  THIỆN NGUYỆN TẠI BẢN ÍT THÁI, XÃ KHAU PHẠ, TỈNH YÊN BÁI

Công ty TNHH Linh Anh Việt Nam hân hạnh là nhà tài trợ của cầu Sơn Thành Thượng - Bản It Thái, xã Khau Phạ, tỉnh Yên Bái

154893308_10158561830643525_234044319612

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU THIỆN NGUYỆN THÁC MẬT

Công ty TNHH Linh Anh Việt Nam hân hạnh là nhà tài trợ chính của cầu Thiện Nguyện dân sinh Thác Mật. Thôn Thượng 1, Xã Đản Ván, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

126263120_10158289207088525_288129988450

LỄ KHÁNH THÀNH CẦU NÀ CHẺ 

Công ty TNHH Linh Anh Việt Nam hân hạnh là nhà tài trợ của cầu Thiện Nguyện dân sinh Nà Chẻ, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang, tháng 12 năm 2020

Màng_phản_quang_3M_series_3400.jpg
MÀNG PHẢN QUANG 3M 3400
e21d030906b7fee9a7a6.jpg
MÀNG PHẢN QUANG 3M 3900
Màng_phản_quang_3M_series_4000.jpg
MÀNG PHẢN QUANG 3M 4000
IMG_1590118877526_1590137901953.jpg
MÀNG PHẢN QUANG 3M 983
RSVP
3M-01.png
bottom of page